- KONTAKTAI -

Užsukite skaniai pavalgyti arba užsisakykite maisto išsinešti telefonu

BEe Happy picerija,

PC IKI Užubaliai

Senasis Ukmergės kelias 8, Vilniaus r.

Darbo valandos

Semad. - ketvirtad.: 10:00-20:00

Penktad. - šeštad.: 10:00-21:00

BEe Happy picerija,

PC IKI Bajorai

Bajorų kelias 4, Vilnius

Darbo valandos

Sekmad. - trečiad.: 10:00-21:00

Ketvirtad. - šeštad.: 10:00-22:00